Hart ketting

Jacaranda

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Jacaranda - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 585

Granada

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Granada - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 799

Ankara

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Ankara - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 648

MALAGA

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting MALAGA - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 518

RHODES

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting RHODES - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 642

Mauritius

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Mauritius - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 673

Columbus

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Columbus - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 479

Marijke

Swarovski paraiba Sterlingzilver halsketting Marijke - (Sterlingzilver 925) Halsketting

€ 383

Top